Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Formular-tip cerere de informații de interes public

formulare_pentru_solicitare_de_informatii_de_interes_public.doc

Primăria Bordei Verde, Judetul Braila

Data .................................

Stimate domnule/Stimată doamnă ......................................................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate): ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:

____________________________________________________________________

Pe e-mail, la adresa ........................................................................................................ ____________________________________________________________________

Pe e-mail în format editabil: .............................

la adresa ..............................................

____________________________________________________________________

Pe format de hârtie, la adresa ........................................................................................ ____________________________________________________________________ …………………………………………………………………….

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, ....................................... semnătura petentului (opțional)

 

Numele și prenumele petentului...............................................................................

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail............................................

Profesia (opțional) ...................................................................................................

Telefon (opțional) ....................................................................................................

© 2019 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru

 Realizare site de prezentare afacere optimizare SEO si promovare online,  Creare site primarie si consiliu local cu structuri conform POCA , Creare site scola gimnaziala conform ghidului transparentei manageriale.