Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Formular-tip cerere de informații de interes public

Descarca documentul editabil formular_pentru_solicitare_de_informatii_de_interes_public.doc

Primăria Bordei Verde, Judetul Braila

Data .................................

Stimate domnule/Stimată doamnă ......................................................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate): ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:

____________________________________________________________________

Pe e-mail, la adresa ........................................................................................................ ____________________________________________________________________

Pe e-mail în format editabil: .............................

la adresa ..............................................

____________________________________________________________________

Pe format de hârtie, la adresa ........................................................................................ ____________________________________________________________________ …………………………………………………………………….

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, ....................................... semnătura petentului (opțional)

 

Numele și prenumele petentului...............................................................................

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail............................................

Profesia (opțional) ...................................................................................................

Telefon (opțional) ....................................................................................................

© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE