Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Lansarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe in comuna Bordei Verde, judetul Braila” Nr. de identificare proiect 982DOT ⁄ 2023

   

  Lansarea proiectului

  Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe in comuna Bordei Verde, judetul Braila

  Nr. de identificare proiect 982DOT ⁄ 2023

  UAT Comuna Bordei Verde, in calitate de beneficiar, anunta lansarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe in comuna Bordei Verde, judetul Braila- Nr. de identificare proiect 982DOT ⁄ 2023

  Proiectul este finantat de catre Ministerul Educației - în cadrul apelului PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

  Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

  Pilonul VI: Politici pentru noua generație vizează combaterea accesului limitat la educație, înainte și după învățământul obligatoriu, în special în ceea ce privește educația timpurie, crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională, atât în mediul urban, cât și în mediul rural fiind necesare în creșterea calității vieții generațiilor viitoare.

  Componenta C15- Educație, abordează creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv. În cadrul componentei sunt prevăzute optsprezece investiții susținute de șapte reforme. Reformele sunt menite să sprijine investițiile.

  Obiectivul Reformei 4 este de a dezvolta o educație duală centrată pe nevoile elevilor și aliniată la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel liceal, astfel încât aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar (calificare 3-7).

  Obiectivul Investiției 13 este de a sprijini transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ profesional si tehnic și de a facilita învățarea online. Aceasta include investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare pentru 909 școli din rețeaua IPT.

  Obiectivul Investiției 14 este echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Obiectivul acestei investiții este de a echipa ateliere școlare din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic, inclusiv al unităților de formare.

  Obiectivul Reformei 5 este de a asigura cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ. Obiectivul Investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate. Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2024. (complementaritate cu Reforma 5)

  Obiectivele Reformei 6 sunt: (a) sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice; (b) dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli.

  Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale

  Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 787.294,54 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 661.592,05 lei, valoarea TVA aferentă este de e 125.702,49 lei, contributia din fonduri europene fiind de 100%.

  Data inceperii investitiei: 22 august 2023

  Data finalizarii investitiei: 31 decembrie 2024

  Localizarea investitiilor: Scoala Gimnaziala Bordei Verde

  Date de contact: Primaria Comunei Bordei Verde

  Manager proiect: PETREA AUREL

  Tel: 0736632452

  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

   

   

   

   

   

   

   

  „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

   

   

  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |