Centralizator Hotarari Consiliul Local 2020

Nr. Doc   Data si scopul, rolul, cu privire la ...

Atentie, semnaturile de pe documentele scanate sunt confidentiale !

 Descarca
 1 27.01.2020 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI 1/7.01.2020 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL   hot_1.pdf
 2 27.01.2020 PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI DECEMBRIE 2019  FATA DE DECEMBRIE 2018, A NIVELULUI SUPERFICIILOR, REDEVENTELOR, CONCESIUNILOR SI CHIRIILOR DIN CONTRACTELE DE VIZEAZA BUNURI APARTINAND COMUNEI BORDEI VERDE   hot_2.pdf
 3 27.01.2020 PRIVIND STABILIREA TAXEI DE INCHIRIERE A UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR   hot_3.pdf
 4  27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI ACHIZITIILOR SI A STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII  hot_4.pdf
 5  20.01.2020 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE  hot_5.pdf
 6 27.01.2020 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI FAVORABIL CU PRIVIRE LA ADERAREA COMUNEI ULMU LA ADIUP BRAILA GAZ   hot_6.pdf
 7  27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI EDILITAR GOSPODARESTI PE ANUL 2020  hot_7.pdf
 8 27.01.2020 PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL UAT   hot_8.pdf
 9 27.01.2020 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI ELABORAT DE PRIMARUL COMUNEI PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI   hot_9.pdf
 10 27.01.2020 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT   hot_10.pdf
 11  27.01.2020 PRIVIND REVOCAREA HCL 102/17.12.2019  hot_11.pdf
 12 27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACT DE CONCESIUNE 3121/2004   hot_12.pdf
 13 27.01.2020 PRIVIND ACTUALIZAREA PAAR   hot_13.pdf
 14 27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES SOCIAL INTOCMIT IN BAZA L 416/2001   hot_14.pdf
 15 27.01.2020 PRIVIND REDUCEREA CU 50% A IMPOZITULUI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT HIBRID/ELECTRICE   hot_15.pdf
 16 14.02.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL    Hot_16.pdf
 17 14.02.2020 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII   hot_17.pdf
 18 18.02.2020 PRIVIND APROBAREA GRILEI DE SLARIZARE    hot_18.pdf
 19 14.02.2020APROBAREA LISTEI DE INVESTITII   hot_19.pdf
 20 14.02.2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE EVOLUTIE A PRETURILOR TARIFELOR, SERVICIILOR CF ANALIZA COST BENEFICIU DIN SF PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE  A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA   hot_20.pdf
 21 14.02.2020 PRIVIND ACORD DE RETRAGERE COMUNA TICHILESTI DIN CALITATEA DE MEMBRU ADIUP BRAILA GAZ   hot_21.pdf
 22 14.02.2020 PRIVIND APROBARE ACORD FAVORABIL ADERARE COMUNA ROSIORI LA ADIUP BRAILA GAZ   hot_22.pdf
 23 14.02.2020 PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI -INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BORDEI VERDE   hot_23.pdf
 24 14.02.2020 PRIVIND STABILIREA SITUATIILOR DEOSEBITE PENTRU ACORDARE AJUTOR URGENTA    hot_24.pdf
 25 14.02.2020 PRIVIND ACORDAREA STIMULENT FINANCIAR NOU NASCUTI   hot_25.pdf
 26 14.02.2020 PRIVIND APROBARE BURSE SCOLARE   hot_26.pdf
     
     
     
     
     
     
© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE