Inchiriere teren intravilan din domeniul privat

                                                       ROMANIA

                                               JUDETUL BRAILA

                             PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

           www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

                       E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                                                       ANUNT

  1. 5261 din 12.10.2022

                                                                              LICITATIE PUBLICA

 

1.Primaria comunei Bordei Verde,cu sediul in localitatea Bordei Verde,str.Principala,nr.33 ,judetul

Braila,CUI4874798,tel./fax:0239696088/0239696090 ,e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Anunta intentia de inchiriere prin licitatie publica in conditiile legii a unui teren intravilan din domeniul privat,al comunei Bordei Verde,dupa cum urmeaza:

- închirierea, prin licitație publică, organizată potrivit legii, a terenului

intravilan categoria de folosinta ,,curti constructii’’ in suprafata de 4.991 mp , identificat in Cv 1 , P 2 , CF 79736, situat în localitatea Bordei Verde ,comuna Bordei Verde, Județul Braila , aflat   în proprietatea Comunei Bordei Verde, domeniul privat, în scopul realizării de activitati agricole,economice etc.

2.Documentatia de atribuire se regasesc in Caietul de sarcini,care poate fi achizitionat de la sediul Primariei Bordei Verde.

3.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 25.octombrie.2022 ,ora 15.00.

4.Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 03.Noiembrie.2022 ,ora 10.00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:Primaria Comunei Bordei Verde,Compartimentul Secretariat,strada Principala,nr.33,judetul Braila.

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:se depun intr-un singur exemplar,in doua plicuri sigilate:unul exterior si unul interior.

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 03.Noiembrie.2022 ,ora 12.00 ,Primaria Comunei Bordei Verde,strada Principala,nr.33,judetul Braila.

6.Relatii suplimentare se pot obtine de la compartimentul secretariat tel. 0239696088.

7.Data publicarii 13.10.2022

                                                                             PRIMAR

                                                                      Rotaru Dumitru

© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE