LICITATIE PUBLICA SPATIU CU DESTINATIA CABINET MEDICAL /STOMATOLOGIC

                                                       ROMANIA

                                               JUDETUL BRAILA

                             PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

           www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

                       E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                                                       ANUNT

  1. 5259 din 12.10.2022

                                                                              LICITATIE PUBLICA

 

1.Primaria comunei Bordei Verde,cu sediul in localitatea Bordei Verde,str.Principala,nr.33 ,judetul

Braila,CUI4874798,tel./fax:0239696088/0239696090 ,e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Anunta intentia de inchiriere prin licitatie publica in conditiile legii a unui teren intravilan din domeniul privat,al comunei Bordei Verde,dupa cum urmeaza:

-închirierea, prin licitaţie publică, organizata in conditiile legii a unui SPAȚIU CU DESTINATIA DE CABINET MEDICAL/STOMATOLOGIC aflat in incinta Dispensarului medical uman din localitatea Bordei Verde, str. Principala, nr.30, comuna Bordei Verde, județul Braila, in suprafata de 68 mp, aflat în proprietatea privată a comunei Bordei Verde, în vederea desfășurării de activități medicale/stomatologice

2.Documentatia de atribuire se regasesc in Caietul de sarcini,care poate fi achizitionat de la sediul Primariei Bordei Verde.

3.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 25.octombrie.2022 ,ora 15.00.

4.Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 03.Noiembrie.2022 ,ora 10.00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:Primaria Comunei Bordei Verde,Compartimentul Secretariat,strada Principala,nr.33,judetul Braila.

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:se depun intr-un singur exemplar,in doua plicuri sigilate:unul exterior si unul interior.

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 03.Noiembrie.2022 ,ora 12.00 ,Primaria Comunei Bordei Verde,strada Principala,nr.33,judetul Braila.

6.Relatii suplimentare se pot obtine de la compartimentul secretariat tel. 0239696088.

7.Data publicarii 13.10.2022

                                                                             PRIMAR

                                                                       Rotaru Dumitru

© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE