Stimați locuitori ai comunei Bordei Verde
 
         Ne aflăm într-o perioadă de bilanț, ca urmare a împlinirii a unui an de la schimbarea conducerii la nivel local.
         Ca răspuns la numeroasele întrebări legate de realizările din această perioadă vă informăm că pentru a putea rezolva cât mai multe din problemele comunității a fost nevoie de proiecte. Elaborarea acestora presupune mult timp, muncă de specialitate (proiectare, avize, certificate de urbanism, autorizații de demolare-construire) și nu în ultimul rând, găsirea surselor de finanțare și încheierea contractelor de finanțare. După toate aceste etape urmează licitațiile propriu-zise, contestațiile, încheierea contractelor de execuție și începerea lucrărilor.
         Regăsiți mai jos lista proiectelor propuse, stadiul de implementare, precum și proiectele pentru viitor.
 
P R I M A R,

ROTARU DUMITRU 

 

 

 

PROIECTE ÎN DERULARE
Nr. crt.
Denumire
Stadiu
Valoare totală
din care suma alocată
1
Modernizare drumuri rurale 1:
6,5 km (străzi în toate satele componente)
Procedură finalizată, urmează semnarea contractului de execuție
6.935.515,18
6.745.055,18
MDRAPFE
2
Modernizare drumuri rurale 2:
14 km (străzi în toate satele componente)
Aprobat prin ordinul MDRAPFE nr. 3422/23.06.2017
12.848.521.24
12.565.751,73
MDRAPFE
3
Reabilitare și modernizare Școala Lișcoteanca
Contract de execuție semnat
894.672
789.660
MDRAPFE
4
Reabilitare și modernizare Grădinița Lișcoteanca
Contract de execuție semnat
590.384
505.277
MDRAPFE
5
Construire Grădiniță în Gabrielescu
Proiect depus spre finanțare prin fonduri europene, urmează semnarea contractului de finanțare
2.117.270
1.928.765
AFIR
6
Continuare Grădinița Bordei Verde
Contract de finanțare semnat cu Consiliul Județean Brăila, urmează procedura de atribuire a contractului de execuție
1.302.128
500.000
CJ BRĂILA
7
Dispensare la Gabrielescu și Lișcoteanca
Aprobat prin ordinul MDRAPFE nr. 3422/23.06.2017
2.710.847
2.554.930
MDRAPFE
8
Modernizare iluminat stradal
Aprobat prin ordinul MDRAPFE nr. 3422/23.06.2017
611.401
533.120
MDRAPFE
9
Reabilitare și modernizare Școala Constantin Gabrielescu
Aprobat prin ordinul MDRAPFE nr. 3422/23.06.2017
2.857.492
2.660.920
MDRAPFE
 
 
PROIECT ÎN DERULARE CONSILIUL JUDEȚEAN
Beneficiar
Denumire
Suma alocată
Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila
Modernizare drum județean DJ 203R , DJ211-Lișcoteanca, km 22+500-km 24+500, județul Brăila
3.824.287,00
MDRAPFE
 
PROIECTE ÎN DERULARE
Fonduri proprii
Nr. crt.
Denumire
Stadiu
1
Modernizare stadion Bordei Verde (tribune)
realizat
2
Reabilitare gard cimitir Bordei Verde
în execuție
3
Sistem de supraveghere video stradal – Bordei Verde
în execuție
 
PROIECTE ÎN LUCRU PENTRU VIITOR
Nr. crt.
Denumire
1
Platforme ecologice pentru gunoi în cele 3 sate componente
2
Casă de cultură la Bordei Verde
3
Consolidare și reabilitare Școala Bordei Verde, corp 2, Vintilești – propus pentru cofinanțare cu Consiliul Județean Brăila pentru anul 2018
4
Amenajare teatru de vară la Școala gimnazială Bordei Verde
5
Înființare piața agroalimentară